SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
 z Oddziałami Integracyjnymi I.J. Paderewskiego

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu
32 – 590 Libiąż, ul. Paderewskiego 2

tel. 32 6271203   www.sp4libiaz.aanet.pl     sp4libiaz@interia.pl

ogłasza:

ZAPISY DO KLASY I SPOZA OBWODU SZKOŁY
na rok szkolny 2021/2022

Od 22.02.2021r. do 05.03.2021r. 

Codziennie w sekretariacie szkoły
w godz. od 700– 1500

Przy zapisie należy złożyć wypełniony wniosek zgłoszenia dziecka do klasy I,
który jest dostępny w sekretariacie szkoły lub do pobrania na stronie

 internetowej szkoły  https://sp4libiaz.aanet.pl/rekrutacja/ do klasy I.