mgr Alina Bańkowska – dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu
Kwalifikacje: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagogiki, studia podyplomowe w zakresie informatyki, zarządzanie oświatą;

mgr Sylwia Pawłowska – zastępca dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu – odpowiedzialna za sprawy związane z funkcjonowaniem Szkoły
Kwalifikacje: nauczyciel matematyki, oligofrenopedagogiki, studia podyplomowe zarządzanie oświatą

mgr Magdalena Obrzud – zastępca dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu – odpowiedzialna za sprawy związane z funkcjonowaniem Przedszkola;

Kwalifikacje: nauczyciel języka polskiego, logopeda, studia podyplomowe w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, oligofrenopedagogiki, zarządzania oświatą;

mgr Bańkowska Danuta klasa 2 a nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, studia podyplomowe matematyka;

p. Klaudia Franczak – nauczyciel współorganizujący  licencjat oligofrenopedagogika; st. podyplomowe pedagogika specjalna edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera,

mgr Ewa Kordecka – klasa 2 b, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, st. podyplomowe gimnastyka korekcyjna;

mgr Dorota Dęsoł – klasa 3 a, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, studia podyplomowe w zakresie informatyki;

mgr Renata Szafran – klasa 3 b, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, studia podyplomowe w zakresie informatyki;

mgr Agata Wojtaś – klasa 3 c, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, st. podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki; pedagogika specjalna edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera,

mgr mgr Dorota Warzecha – klasa 1 a, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, st. podyplomowe wychowanie prorodzinne;

mgr Iwona Kryniger – klasa 1 b,  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagogiki, wychowanie plastyczne; st. podyplomowe pedagogika specjalna edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera,

mgr Małgorzata Cebula – nauczyciel współorganizujący, język polski, st. podyplomowe pedagogika specjalna edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera,

p. Martyna Grygiel – klasa 1 c, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej licencjat

mgr Halina Gwóźdź – nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagogiki;

mgr Beata Moskal klasa 4 a, nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagogiki;

mgr Małgorzata Kołodziej – nauczyciel języka polskiego,

mgr Jolanta Przetak – nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagogiki, st. podyplomowe historia;

mgr Elżbieta Hoffmannklasa 4 b – nauczyciel historii, oligofrenopedagogiki, st. podyplomowe edukacja obywatelska i wychowanie do życia w rodzinie

mgr Łukasz Barszcz – klasa 7 c, nauczyciel języka angielskiego,

mgr Anna Korbut – nauczyciel języka angielskiego;

mgr Aneta Kliś – nauczyciel języka angielskiego;

mgr Dagmara Dwornik – nauczyciel języka niemieckiego

mgr inż. Barbara Biel – klasa 7 a – nauczyciel matematyki;

mgr inż. Katarzyna Nastawny – klasa 5 a, nauczyciel matematyki;

mgr Małgorzata Boroń – klasa 8 a, nauczyciel geografii, st. podyplomowe przyroda;

mgr Ilona Kempiński – nauczyciel geografii, oligofrenopedagogiki, st. pod informatyka

mgr Marzena Spitzer – nauczyciel biologii, st. podyplomowe edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna;

mgr Aneta Rylko – nauczyciel biologii,

mgr inż. Elwira Duda – klasa 7 b, nauczyciel chemii, oligofrenopedagogiki;

mgr Katarzyna Łapuszek – nauczyciel fizyki;

mgr Anna Hoffmann – klasa 7 d, nauczyciel plastyki, st. podyplomowe informatyka, edukacja techniczna;

mgr Agnieszka Zabawaklasa 6 b, nauczyciel muzyki, st. podyplomowe informatyka, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna;

mgr Renata Czulińskaklasa 6 c, nauczyciel wychowania fizycznego, rehabilitant ruchowy;

mgr Wojciech Czuliński – nauczyciel wychowania fizycznego; trener narciarstwa

mgr Bogusława Majewska – klasa 8 b – nauczyciel wychowania fizycznego, trener piłki ręcznej;

mgr Agnieszka Szumniak klasa 6 d, nauczyciel wychowania fizycznego;

mgr Renata Trawicka – nauczyciel wychowania fizycznego, st. podyplomowe gimnastyka korekcyjna;

mgr inż. Olga Konieczny – nauczyciel edukacji do bezpieczeństwa, st. podyplomowe doradztwo zawodowe;

mgr Klaudia Bogacz – nauczyciel współorganizujący, st. podyplomowe edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i Zespołem Aspergera;

mgr Mariola Paliwoda – Bolekklasa 6 a, nauczyciel geografii, nauczyciel współorganizujący, oligofrenopedagogiki, st. podyplomowe przyroda, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza; st. podyplomowe pedagogika specjalna edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera,

mgr Renata Tomczyk – pedagog szkolny, st. podyplomowe terapia pedagogiczna;

doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii Małgorzata Karpińska – Ochałek – psycholog szkolny

mgr Małgorzata Grabowska – logopeda;

mgr Gabriela Heród – nauczyciel świetlicy, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza;

mgr Mariola Kocjan  – nauczyciel biblioteki, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagogiki;

mgr Monika Jednak – nauczyciel biblioteki

mgr Renata Sowa – surdopedagog;