mgr Alina Bańkowska – dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu
Kwalifikacje: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagogiki, informatyki, zarządzanie oświatą;

mgr Sylwia Pawłowska – zastępca dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu –odpowiedzialna za sprawy związane z funkcjonowaniem przedszkola
Kwalifikacje: nauczyciel matematyki, oligofrenopedagogiki, zarządzanie oświatą

mgr inż. Elwira Duda – zastępca dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu –odpowiedzialna za sprawy związane z funkcjonowaniem szkoły,
Kwalifikacje: nauczyciel chemii, informatyki, oligofrenopedagogiki;

mgr Bańkowska Danuta klasa 1 a nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, matematyki;

mgr Ewa Kordecka – klasa 1 b, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, gimnastyki korekcyjnej;

mgr Agata Wojtaś – klasa 1 c, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki; pedagogiki specjalnej edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera,

mgr Dorota Dęsoł – klasa 2 a, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, informatyki;

mgr Renata Szafran – klasa 2 b, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, informatyki;

mgr Dorota Warzecha – klasa 3 a, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowania do życia w rodzinie

mgr Iwona Kryniger – klasa 3 b,  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagogiki, wychowanie plastyczne; pedagogiki specjalnej edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera,

mgr Martyna Grygiel – klasa 3 c, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Bańkowska Danuta klasa 3 a nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, matematyki;

mgr Ewa Kordecka – klasa 3 b, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, gimnastyki korekcyjnej;

mgr Halina Gwóźdź – nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagogiki;

mgr Beata Moskal klasa 6a, nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagogiki;

mgr Małgorzata Kołodziej – nauczyciel języka polskiego,

mgr Jolanta Przetak – klasa 5a nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagogiki, historii;

mgr Elżbieta Hoffmannklasa 6 b – nauczyciel historii, oligofrenopedagogiki, WOS i wychowania do życia w rodzinie

mgr Łukasz Barszcz – klasa 4 c, nauczyciel języka angielskiego,

mgr Anna Korbut – nauczyciel języka angielskiego;

mgr Aneta Kliśklasa 8 d, nauczyciel języka angielskiego;

mgr Edyta Rak – nauczyciel języka angielskiego;

mgr Dagmara Dwornik – nauczyciel języka niemieckiego

mgr inż. Barbara Biel – nauczyciel matematyki;

mgr inż. Katarzyna Nastawny – klasa 7 a, nauczyciel matematyki; fizyki

mgr Małgorzata Boroń – klasa 4 b nauczyciel geografii, przyrody;

mgr Marzena Spitzer – nauczyciel biologii, chemii, edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolne

mgr Katarzyna Łapuszek – nauczyciel fizyki;

mgr Anna Hoffmann – klasa, nauczyciel plastyki, st. podyplomowe informatyka, edukacja techniczna;

mgr Agnieszka Zabawaklasa 8 b, nauczyciel muzyki, st. podyplomowe informatyka, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna;

mgr Renata Czulińskaklasa 8 c, nauczyciel wychowania fizycznego, rehabilitant ruchowy;

mgr Wojciech Czuliński – nauczyciel wychowania fizycznego; trener narciarstwa

mgr Bogusława Majewska – klasa 5 c – nauczyciel wychowania fizycznego, trener piłki ręcznej;

mgr Agnieszka Szumniak – nauczyciel wychowania fizycznego;

mgr Renata Trawicka – nauczyciel wychowania fizycznego, gimnastyka korekcyjna;

mgr Wioletta Kosowska – nauczyciel edukacji do bezpieczeństwa,

mgr Ilona Gut – doradztwo zawodowe

mgr Magdalena Obrzud – nauczyciel współorganizujący, nauczyciel języka polskiego, logopeda, studia podyplomowe w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, oligofrenopedagogiki, zarządzania oświatą;

mgr Klaudia Bogacz – nauczyciel współorganizujący, edukacji i wspomagania osób z autyzmem i Zespołem Aspergera;

mgr Mariola Paliwoda – Bolekklasa 8 a, nauczyciel geografii, nauczyciel współorganizujący, oligofrenopedagogiki, przyrody, pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej; pedagogiki specjalna edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera,

p. Klaudia Franczak – nauczyciel współorganizujący  licencjat oligofrenopedagogika; pedagogiki specjalnej edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera,

mgr Małgorzata Cebula – nauczyciel współorganizujący, języka polskiego, pedagogiki specjalnej edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera, pedagogik opiekuńczo wychowawcza, diagnoza i terapia pedagogiczna, edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolna

mgr Joanna Jedynak – nauczyciel współorganizujący, nauczyciel matematyki i informatyki, st. podyplomowe pedagogika specjalna edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera,

mgr Iwona Foltyn – Bartyzel – nauczyciel współorganizujący, resocjalizacja, oligofrenopedagogika, logopedia, wychowanie do życia w rodzinie, pedagogika specjalna edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera ASD),

mgr Anna Piech – nauczyciel współorganizujący, nauczyciel wychowania przedszkolnego, pedagogiki specjalnej edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera,

mgr Renata Tomczyk – pedagog szkolny, st. podyplomowe terapia pedagogiczna;

doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii Małgorzata Karpińska – Ochałek – psycholog szkolny

mgr Karolina Doległo – logopeda, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

mgr Gabriela Heród – nauczyciel świetlicy, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza;

mgr Mateusz Drabik – nauczyciel świetlicy

mgr Mariola Kocjan  – nauczyciel biblioteki, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagogiki;

p. Angelika Siuda – nauczyciel biblioteki

mgr Monika Jednak – nauczyciel biblioteki, nauczyciel współorganizujący, pedagogiki specjalnej edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera,

mgr Renata Sowa – surdopedagog;

mgr Agnieszka Spyt – logopeda

mgr Katarzyna Prystupa – logopeda

mgr Bożena Woszczyna – nauczyciel religii

ks. Sławomir Łacny – nauczyciel religii

diakon Piotr Leśniak  – nauczyciel religii