mgr Alina Bańkowska – dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu
Kwalifikacje: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagogiki, informatyki, zarządzanie oświatą;

mgr Sylwia Pawłowska – zastępca dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu –odpowiedzialna za sprawy związane z funkcjonowaniem przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej
Kwalifikacje: nauczyciel matematyki, oligofrenopedagogiki, zarządzanie oświatą

mgr inż. Elwira Duda – zastępca dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu –odpowiedzialna za sprawy związane z funkcjonowaniem szkoły,
Kwalifikacje: nauczyciel chemii, informatyki, oligofrenopedagogiki;

mgr Iwona Kryniger – klasa 1 a, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagogiki, wychowanie plastyczne; pedagogiki specjalnej edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera,

mgr Martyna Szczepańska – klasa 1 b, nauczyciel edukacji wczesnoszkolne

mgr Bańkowska Danuta klasa 2 a nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, matematyki;

mgr Ewa Kordecka – klasa 2 b, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, gimnastyki korekcyjnej;

mgr Agata Wojtaś – klasa 2 c, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki; pedagogiki specjalnej edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera,

mgr Dorota Warzecha – klasa 3 a, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowania do życia w rodzinie;

mgr Renata Szafran – klasa 3 b, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, informatyki;

mgr Halina Gwóźdź – nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagogiki;

mgr Beata Moskal klasa 7a, nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagogiki;

mgr Małgorzata Kołodziej – nauczyciel języka polskiego,

mgr Jolanta Przetak – klasa 6a nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagogiki, historii;

mgr Elżbieta Hoffmannklasa 7 b – nauczyciel historii, oligofrenopedagogiki, WOS i wychowania do życia w rodzinie

mgr Łukasz Barszcz – klasa 6 c, nauczyciel języka angielskiego,

mgr Anna Korbut – klasa 5 a, nauczyciel języka angielskiego;

mgr Edyta Rak – nauczyciel języka angielskiego;

mgr Dagmara Dwornik – nauczyciel języka niemieckiego

mgr inż. Barbara Biel – nauczyciel matematyki;

mgr inż. Katarzyna Nastawny – klasa 8 a, nauczyciel matematyki; fizyki

mgr Małgorzata Boroń – klasa 5 b nauczyciel geografii, przyrody;

mgr Marzena Spitzerklasa 6 b, nauczyciel biologii, chemii, edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolne

mgr Katarzyna Łapuszek – nauczyciel fizyki;

mgr Anna Hoffmann – nauczyciel plastyki, st. podyplomowe informatyka, edukacja techniczna;

mgr Agnieszka Zabawaklasa 4 c, nauczyciel muzyki, st. podyplomowe informatyka, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna;

mgr Renata Czulińska –  nauczyciel wychowania fizycznego, rehabilitant ruchowy;

mgr Wojciech Czuliński – nauczyciel wychowania fizycznego; trener narciarstwa

mgr Bogusława Majewska – klasa 6 c – nauczyciel wychowania fizycznego, trener piłki ręcznej;

mgr Agnieszka Szumniak – nauczyciel wychowania fizycznego;

mgr Renata Trawicka – nauczyciel wychowania fizycznego, gimnastyka korekcyjna;

mgr Wioletta Kosowska – nauczyciel edukacji do bezpieczeństwa,

mgr Ilona Gut – doradztwo zawodowe

mgr Magdalena Obrzud – nauczyciel współorganizujący, nauczyciel języka polskiego, logopeda, studia podyplomowe w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, oligofrenopedagogiki, zarządzania oświatą;

mgr Klaudia Bogacz – nauczyciel współorganizujący, edukacji i wspomagania osób z autyzmem i Zespołem Aspergera;

mgr Mariola Paliwoda – Bolek –  nauczyciel geografii, nauczyciel współorganizujący, oligofrenopedagogiki, przyrody, pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej; pedagogiki specjalna edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera,

p. Klaudia Franczak – nauczyciel współorganizujący  licencjat oligofrenopedagogika; pedagogiki specjalnej edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera,

mgr Małgorzata Cebulaklasa 4 b, nauczyciel współorganizujący, języka polskiego, pedagogiki specjalnej edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera, pedagogik opiekuńczo wychowawcza, diagnoza i terapia pedagogiczna, edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolna,

mgr Iwona Foltyn – Bartyzel – nauczyciel współorganizujący, resocjalizacja, oligofrenopedagogika, logopedia, wychowanie do życia w rodzinie, pedagogika specjalna edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera ASD),

mgr Anna Piech – nauczyciel współorganizujący, nauczyciel wychowania przedszkolnego, pedagogiki specjalnej edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera,

mgr Justyna Chrostowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, pedagogiki specjalnej,

mgr Renata Tomczyk – pedagog szkolny, st. podyplomowe terapia pedagogiczna;

Sylwia Wielgosz – psycholog szkolny

mgr Gabriela Heród – nauczyciel świetlicy, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza;

mgr Mariola Kocjan  – nauczyciel biblioteki, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagogiki;

mgr Monika Jednakklasa 4 a, nauczyciel biblioteki, nauczyciel współorganizujący, pedagogiki specjalnej edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera,

mgr Renata Sowa – surdopedagog;

mgr Agnieszka Spyt – logopeda

mgr Katarzyna Prystupa – logopeda

mgr Bożena Woszczyna – nauczyciel religii

ks. Sławomir Łacny – nauczyciel religii

mgr Justyna Pawletta  – nauczyciel religii