Wpłata za obiady SZKOŁA
za m – c MARZEC 2022:
pełny obiad 23 dni x 7,50 zł = 172,50 zł
I danie 23 dni x 2,50 zł = 57,50 zł
II danie 23 dni x 5,00 zł = 115,00 zł
Wpłata na obiady za m-c GRUDZIEŃ 2021
do 25 LUTEGO 2022 r.

Bank PEKAO S.A. NR 73 1240 4155 1111 0010 6067 6138

OBIADY WYDAWANE – PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU
Z INTENDENTKĄ ORAZ POTWIERDZONĄ WPŁATĄ
TEL. (32) 6271203
Rodzice zobowiązani są do zgłaszania nieobecności dziecka na obiedzie
najpóźniej w danym dniu do godz. 8.00.
Tylko w/w zgłoszenie jest podstawą do odliczenia wpłaty na obiad.