„Trzymaj z nami przedszkolakami! Radosna integracja w Libiążu” ☺️

?Od lutego 2020 r. do czerwca 2021 r. w naszym przedszkolu realizowany był projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 pod nazwą „Trzymaj z nami przedszkolakami! Radosna integracja w Libiążu”.

?Jego celem jest podniesienie standardów świadczonej opieki ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

?Projekt przewiduje rozszerzenie oferty naszego przedszkola o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów. Będą to zajęcia logopedyczne i terapia integracji sensorycznej.

?Projekt zakłada również doskonalenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji nauczycieli niezbędnych do prowadzenia zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi, stąd trzech naszych nauczycieli mogło podjąć studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki i integracji sensorycznej.

? Ponad to zaplanowano także kilka bardzo atrakcyjnych wycieczek edukacyjnych oraz zakup drobnego wyposażenia i pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć dodatkowych.

https://libiaz.pl/radosna-integracja-w-libiazu/

zarządzenie

deklaracja

oświadczenie

regulamin rekrutacji do projektu_PS 3 ok

FORMULARZ-ZGŁOSZENIOWY-dla-dziecka-PS-Nr-3-z-OI

FORMULARZ-ZGŁOSZENIOWY-dla-nauczyciela-PS-Nr-3-z-OI