Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Ignacego Jana Paderewskiego

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Paderewskiego 2, 32-590 Libiąż
tel/fax: (032) 627-12-03
tel. służbowy dyrektora  +48 579 495 092
e-mail: sp4int@interia.pl

Szkoła mieści się w pięciu pawilonach – 4 dydaktyczne (w tym 1 pawilon przedszkola) i 1 administracyjno – gospodarczy. Zajmuje powierzchnię 8500m2, na działce o powierzchni ok. 2ha. W obecnym czasie w budynku znajdują się Zespół Szkolno – Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu, czyli Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. I.J. Paderewskiego, Przedszkole Samorządowe nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi  oraz Zespół Administracyjno Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli i Zarząd Mienia Komunalnego. Nauka w szkole odbywa się systemem jednozmianowym. Szkoła posiada 23 sale lekcyjne, bibliotekę z czytelnią multimedialną, dwie pracownie komputerowe, sale wyposażone są w tablice interaktywne. W szkole znajduje się duża sala gimnastyczna, mała sala gimnastyczna, sala zabaw dla najmłodszych oraz zespół boisk (boisko wielofunkcyjne, Orlik kryty halą pneumatyczną w okresie zimowym). Dodatkowo uczniowie mogą korzystać z siłowni, sali Karate. Integralną częścią szkoły jest świetlica będąca ośrodkiem zajęć pozalekcyjnych i organizatorem czasu wolnego uczniów do niej uczęszczających.

Klasy integracyjne – szkoła jest przystosowane do przyjmowania dzieci z niepełnosprawnościami z gminy Libiąż. Adaptacja ta obejmuje podjazdy dla wózków inwalidzkich, platformę kroczącą (windę) z poziomu szatni na poziom I, dostosowaną toaletę. Ponadto mieści się tu gabinet psychologa i pedagoga, gabinet terapii pedagogicznej i logopedy, obszerne holle z kontrastem na ciągach komunikacyjnych, salka z suchym basenem i sprzętem rehabilitacyjnym.

Klasa sportowa – pierwsza klasa sportowa została otwarta dla uczniów naszej szkoły i chętnych z gminy Libiąż w 2011 r. Nabór został ogłoszony dla rocznika 2001 profile: piłka siatkowa – dziewczęta, piłka ręczna chłopcy.
Sprawdzian dyspozycji sportowych oraz ważne badania specjalistyczne i diagnostyczne w zakresie niezbędnym do wydania zaświadczenia kwalifikującego ucznia do klasy sportowej, za które zgodne odpowiadają rodzice ucznia.
Liczbę obowiązkowych godziny zajęć sportowych wynosi 10 godz. tygodniowo – 4 godziny ogólnorozwojowe, 6 godziny profilowe.
Szkolenie sportowe obejmuje zajęcia prowadzone na terenie szkoły wynikające z planu nauczania oraz:
1) mecze prowadzone w ramach ligi;
2) mecze towarzyskie oraz turnieje;
3) letnie i zimowe obozy sportowe (lub zamiennie zajęcia w szkole podczas wakacji).

Świetlica szkolna – miejsce integralne dla uczniów jest zobowiązana zapewnić zajęcia świetlicowe dla uczniów,
którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:
1) czas pracy rodziców – na wniosek rodziców
2) organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.
Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania i zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny
oraz odrabianie lekcji.

Stołówka szkolna – Szkoła umożliwia uczniom bezpieczne i higieniczne spożycie posiłków. w ciągu dnia i stwarza im możliwość jego spożycia w czasie pobytu w szkole. Korzystanie z posiłku jest odpłatne. Przewidziane są trzy przerwy obiadowe o godz. 11.30 dla uczniów klas 1 – 3, (o godz. 12.00 dzieci ze świetlicy), o godz. 12.30 dla klas 4 – 8.
Posiłki przygotowywane są zgodnie z przepisami HACCAP.

Kuchnia centralna – wydajemy posiłki dla Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi i Przedszkola Samorządowego nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkolno – Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu oraz dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 2 w Libiążu. Posiłki przygotowywane i transportowane są zgodnie z przepisami HACCAP.