https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

Harmonogram Egzaminu Ósmoklasisty w roku szkolnym 2023/2024:

Termin główny:

Język polski  – 14 maja 2024 r.  (wtorek) – godz. 9:00
Matematyka – 15 maja 2024 r.   (środa) – godz. 9:00
Język obcy nowożytny – 16 maja 2024 r.  (czwartek) – godz. 9:00

Termin dodatkowy:

Język polski – 10 czerwca 2024 r.   (poniedziałek) – godz. 9:00
Matematyka – 11 czerwca 2024 r.  (wtorek) – godz. 9:00
Język obcy nowożytny – 12 czerwca 2024 r. (środa) – godz. 9:00

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty  –  3 lipca 2024 r.

W roku 2023 i 2024 egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w wymaganiach egzaminacyjnych:

akty prawne do ISAP-u (cke.gov.pl)