Zespół Szkolno – Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Paderewskiego 2, 32-590 Libiąż
tel/fax: (032) 627-12-03
e-mail: sp4int@interia.pl
e-mail: ps3@onet.com.pl

Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Ignacego Jana Paderewskiego

Przedszkole Samorządowe nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi

Dyrektor Zespołu – mgr Alina Bańkowska  alinabankowska@wp.pl

Zastępca dyrektora – mgr Sylwia Pawłowska
Zastępca dyrektora – mgr inż. Elwira Duda


Sekretariat szkoły czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 700 – 1500


Dorota El-Rezqallah
Bożena Gut
Monika Szalonek


Sekretariat przedszkola czynny

poniedziałek  7.00 – 11.00

wtorek 11.00 – 15.00

środa 7.00 – 11.00

Czwartek 11.00 – 15.00

Piątek 7.00 – 11.00

Monika Szalonek