Informacje o organizacji roku szkolnego 2021/2022

23.12.21 – 31.12.21 r. zimowa przerwa świąteczna
14.01.2022 r. zakończenie I półrocza
17.01 – 28.01.2022 r. ferie zimowe
14.04 – 19.04. 2022 r. wiosenna przerwa świąteczna
24,25,26.05.2022 r. egzamin ósmoklasisty
24.06.2022 r. zakończenie roku szkolnego 2019/2020
25.06 – 31.08.2022 r. wakacje

Dni wolne w czasie roku szkolnego 2021/22

24,25,26.05.2022 r. SP (3 dni) egzaminy
12.11.2021 r. SP (1 dzień)
02.05.2022 r.

17.06.2022 r

SP (1 dzień)

SP (1 dzień)