Informacje o organizacji roku szkolnego 2022/2023

23.12.22 – 31.12.22 r. zimowa przerwa świąteczna
13.01.2023 r. zakończenie I półrocza
30.01 – 12.01.2023 r. ferie zimowe
06.04 – 11.04. 2023 r. wiosenna przerwa świąteczna
23,24,24.05.2023 r. egzamin ósmoklasisty
23.06.2023 r. zakończenie roku szkolnego 2019/2020
24.06 – 31.08.2023 r. wakacje

Dni wolne w czasie roku szkolnego 2022/23

23,24,25.05.2023 r. SP (3 dni) egzaminy
31.10.2022 r. SP (1 dzień)
02.05.2023 r.

09.06.2022 r

SP (1 dzień)

SP (1 dzień)