Informacje o organizacji roku szkolnego 2020/2021

23.12.20 – 03.01.21 r. zimowa przerwa świąteczna
15.01.21 r. koniec I półrocza
15.02 –28.02.2021 r. ferie zimowe
01.04 – 06.04. 2021 r. wiosenna przerwa świąteczna
25,26,27.05.2021 r. egzamin ósmoklasisty
25.06.2021 r. zakończenie roku szkolnego 2019/2020
28.06 – 31.08.2021 r. wakacje

Dni wolne w czasie roku szkolnego 2020/21

25,26,27.05.2021 r. SP (3 dni) egzaminy
02.11.2020 r. SP (1 dzień)
21,22.12. 2020 r.

04.06.2021 r

SP (2 dni)

SP (1 dzień)