Dostosowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu

Umowa nr PPA/000036/06/D

zawarta z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II nr 13

w ramach Programu Dostępna przestrzeń publiczna.

Moduł Programu:

Moduł A: likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno- komunikacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne

Termin realizacji projektu: listopad 2023 – listopad 2024

Dofinansowanie z PFRON: 550.000,00 zł

Zakres dostosowań oraz dostępności usług uruchomionych na skutek otrzymania dofinansowania:

  • usunięcie barier architektonicznych: wymiana drzwi stalowych (wejście główne, wyjścia ewakuacyjne, stołówka szkolna), wymiana drzwi do sal lekcyjnych na parterze pawilonu B i C, remont węzłów sanitarnych na parterze pawilonu C z przystosowaniem dla osób ze szczególnymi potrzebami, montaż platformy schodowej do sali gimnastycznej, budowa windy zewnętrznej, budowa pochylni przy sali gimnastycznej
  • usunięcie barier informacyjno-komunikacyjnych: zakup stanowiskowej pętli indukcyjnej, zakup i montaż tablicy informacyjnej, oznaczeń wizualnych i dotykowych, planów ewakuacyjnych tyflograficznych.

Attachments