Bierzemy udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Z KULTURĄ MI DO TWARZY”
W tym roku szkolnym 2022/2023 przystąpiliśmy do III edycji tego projektu, którego celem jest wprowadzenie uczniów w świat wartości oraz promowanie kultury w szerokim zakresie.
Klasy I-III i świetlica szkolna będą realizować różnorodne zadania w ramach czterech modułów:
moduł I – „W krainie muz” moduł II – „Tu jest moje miejsce” moduł III – „Kocham, lubię, szanuję”
moduł IV – „Kultury świata”. Koordynatorzy projektu: pedagog szkolny – Renata Tomczyk i nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej – Iwona Kryniger.