Z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka (20 listopada) zorganizowaliśmy Szkolny Konkurs Plastyczny dla klas I-III pt. „ Wymarzony świat dla dzieci w przyszłości”. Wybrane prace uczniów i uczennic z każdej klasy zostały wyeksponowane na wystawie szkolnej. W świetlicy również poruszono temat najważniejszych praw dziecka między innymi: prawo do życia, prawo do wychowania w rodzinie, prawo do wyrażania swojego zdania, prawo do nauki, prawo do szacunku i życzliwego traktowania itp. Dzieci dowiedziały się, że poza prawami mają także obowiązki. I to one wyznaczają drogę mądrego korzystania z praw.
W ten sposób wykonaliśmy kolejne zadanie z projektu „Z kulturą mi do twarzy”- zadanie 23, moduł III.