Wycieczka do Wioski Świata – kl. 4a, 4b, 6a.
Cały świat w jednym miejscu czyli wyjątkowa lekcja geografii w terenie.
Warsztaty w indiańskiej wiosce oraz na Biegunie Północnym.