Dzieci z klasy 2c odwiedziły bibliotekę szkolną. Dowiedziały się co pomaga w odnalezieniu książek. Szukały w katalogach danych książek. Przypomniały sobie regulamin biblioteki.