W ramach programu „Szkoła Przyjazna Seniorom” klasa 6a przeprowadziła pogadankę na temat pomocy seniorom. Jako podsumowanie uczniowie na kartkach wypisali swoje postanowienia przedświąteczne wobec swoich babć i dziadków.