Uczniowie klasy 2c wraz z wychowawcą p. Martyną Grygiel przeprowadzili pogadanki na temat seniorów. Jako podsumowanie dzieci wykonały osoby świąteczne dla Babci i Dziadka, a także napisały listy do swoich Dziadków.