W dniu dzisiejszym mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w konferencji „Doświadczenia i inspiracje w politykach senioralnych samorządów 21 września 2022 r.” w ramach obchodów IX Międzynarodowych Senioraliów w Krakowie. Od 2021 roku bierzemy czynny udział w projekcie „Szkoła przyjazna seniorom”, a dziś w tak zacnym gronie, podzieliliśmy się naszymi inspiracjami i dobrymi praktykami pod hasłem „Najcenniejszą rzeczą jaką można podarować człowiekowi jest czas” i dodać należy szacunek. I tu podziękowania dla wszystkich zaangażowanych nauczycieli, którzy oddają całe serce łączeniu pokoleń.