Podziękowania Instytutu Edukacji Pozytywnej za ogólnoszkolne zaangażowanie społeczności uczniów i nauczycieli w celu poprawy dobrostanu i zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w ramach realizacji zadań certyfikacyjnych.
Koordynator projektu Klaudia Franczak