W tym roku nasza szkoła ponownie przystąpiła do projektu Szkoła Myślenia Pozytywnego. Celem projektu jest poprawa dobrostanu i zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Zadania na rok 2021 będą skupiały się na temacie Uważność w naszym życiu. W lutym zostało zrealizowane już pierwsze zadanie certyfikacyjne dotyczące wprowadzenia do tematyki. Czekamy na następne zadania.