Nagroda
Maja Przepiórka 3c

Wyróżnienia
Martyna Serafin 2a
Monika Fleszar 2b
Hanna Klikowicz 2b
Patrycja Stanek 3b
Mikołaj Filip 3b
Nadia Szostek 3c
Mateusz Klimczyk 3c
Emilia Prochowska 4b
Filip Kęska 4b