„My zawsze się uśmiechamy”.Z okazji Światowego Dnia Uśmiechu klasą 4a wykonała wspólnie kolorowy plakat,a na lekcji wychowawczej rozmawialiśmy o dobrych emocjach oraz pozytywnych stronach życia szkolnego 

 This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.