#profilaktyka
Uczniowie klas IV-V uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych pt. „Stop- to jest przemoc!”, przeprowadzonych przez pedagoga i psychologa szkolnego. Dowiedzieli się, jakie są formy przemocy oraz sposoby jej zapobiegania. Wspólnie z uczniami rozmawiano o negatywnych skutkach przemocy rówieśniczej oraz o tym, jak odpowiedzialnie i empatycznie reagować w takich sytuacjach i gdzie szukać pomocy.