Warsztaty profilaktyczne z pracownikami socjalnymi Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu
Uczniowie klasy V a i V b uczestniczyli w warsztatach edukacyjno-informacyjnych „Stop Przemocy Rówieśniczej”, realizowanych w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej. Celem zajęć było poszerzenie świadomości w zakresie rozpoznawania zjawiska przemocy i doświadczania jej skutków. Uczniowie dowiedzieli się, jak ważne jest reagowanie na przemoc oraz jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych.
Dziękujemy realizatorkom projektu pani Joannie Banasik i pani Beacie Smalcerz za wspieranie nas w szkolnych działaniach profilaktycznych na rzecz przeciwdziałania przemocy.