Święty Andrzej Ci ukaże,
co Ci los przyniesie w darze!
Niech to będą rzeczy dobre
– wszystkie miłe i pogodne!”
Samorząd Uczniowski zorganizował wróżby dla klas 1 – 3 oraz szkolną dyskotekę dla klas starszych. Dziękujemy za wspólny miło spędzo ny czas.?

https://www.facebook.com/agnieszka.zabawa.503/posts/pfbid0kp3ust4nQNiC14Y93yDFijVWQpSmHeBgKoe32hF4m4ebKf3zc5H4A3Jk9MYxT6Jul?__cft__[0]=AZWKaw6-OXxBhkBhS9fT4uRZxpe32OL3-AAGFi0dbJ2bDQ5v4MJnhF19jQKRPJCsnAuOO0vhpYweGtjYDdx9cHBmStzOHf7KsQCd2A9q4yMYjT1xSr9cbnGG3ime2JC3lrDfW6HncGay9TgKbUV75Rk5njocX9WW5LpC3XO0k86gKQM9qzHHZSXxI_QvVcBb60rZga2BH4FPnnIDtzxcjc5B&__tn__=-UK-R