Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu ogłasza w dniach od 24.02 – 06.03.2020 r. rekrutację do klasy pierwszej dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły. Dokumenty można pobrać w sekretariacie szkoły.