Pragnę Wam przedstawić grupę uczniów, która zdecydowała się wziąć udział w kuratoryjnym projekcie „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”. Ci młodzi ludzie bezinteresownie poświęcają swój czas i umiejętności dla innych, szczególnie dla potrzebujących. Co robimy? Regularnie, trzy razy w tygodniu pomagamy na świetlicy szkolnej, organizując ciekawe zabawy i konkursy. Ostatnio przygotowaliśmy laurki i odwiedziliśmy podopiecznych Domu Seniora+. Było to bardzo wartościowe spotkanie dla uczniów jak i starszych ludzi. Już niedługo przed nami kolejne akcje