https://mlodeglowy.pl/

Program profilaktyczny „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW” UNAWEZA Foundation już od 10 października realizowany jest w ponad 1330 szkołach w Polsce🧡
Dziękujemy za Wasze zaangażowanie 🧡🧡🧡
Nasz Program ma na celu wsparcie dzieci i młodzieży, a także nauczycieli i nauczycielek w działaniach z obszaru profilaktyki zdrowia psychicznego, które będą prowadzone podczas roku szkolnego 2023/24, według ośmiu opracowanych scenariuszy.
Spotykamy się też w różnych częściach Polski, by zachęcać dyrektorów/ki szkół oraz nauczycieli i nauczycielki do stosowania pierwszej pomocy psychologicznej (PPP), którą rekomendujemy.
19 – 20 października byłam w Kazimierzu Dolnym na X Kongres Edukacja i Rozwój, podczas którego mogłam opowiedzieć Państwu o tym, jak organizować pomoc psychologiczno – pedagogiczną, by odpowiadała ona na potrzeby uczniów i uczennic oraz była spójna z prawem.
Mówiłam o Projekcie MŁODE GŁOWY, w tym o celach Programu profilaktycznego „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW”, a są nimi:
🔸️ przygotowanie dzieci i młodzieży do rozmowy o towarzyszą umiejętności rozpoznania czterech podstawowych emocji i określenia własnych potrzeb;
🔸️ budowanie samoświadomości i dobrostanu wśród osób uczniowskich;
🔸️ normalizacja tematu sięgania po specjalistyczną pomoc (każde dziecko otrzyma informację, gdzie i w jaki sposób może szukać pomocy);
🔸️ zaopatrzenie dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów i wychowawców w narzędzia, dzięki którym udzielanie pomocy komuś i osobiste korzystanie z pomocy będzie prostsze;
🔸️ profilaktyka dotycząca zachowań autodestrukcyjnych wśród dzieci i młodzieży;
🔸️ edukacja i działania profilaktyczne.