https://www.facebook.com/czworkalibiaz/videos/780802976180699

W roku szkolnym 2020/2021 klasa 1b zrealizowała program edukacyjny dla uczniów klas I-III szkół podstawowych pt. „Przygody Kota Ciepłosława”. Dzięki uczestnictwu w tym programie uczniowie uświadomili sobie, że troska o ekologię jest troską o nas samych i nasze życie. Zyskali szansę ukształtowania postaw proekologicznych typu: oszczędność wody, ciepła, prądu, wykorzystanie surowców wtórnych, segregowanie odpadów.