Gościła u nas Dominika Główczak studentka, która w imieniu Oddziału Zabrze Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii przeprowadziła akcję profilaktyczną dotyczące higieny jamy ustnej.