W dniu dzisiejszym odbyła się próbna ewakuacja w Zespole Szkolno – Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi, która polegała na sprawdzeniu stopnia przygotowania do działań w sytuacji zagrożenia np. pożarem. Ewakuacja doraźna polegała na natychmiastowym przemieszczeniu się osób z rejonów, w których nastąpiło nieprzewidziane, bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia.

Przedszkolaki w doskonałym czasie przemieściły się do sali gimnastycznej, społeczność szkolna, pracownicy szkoły i biur ewakuowali się na miejsce zbiórki tj. na boisku szkolnym.

Akcja przebiegła sprawnie i bez zastrzeżeń pod okiem kpt. inż. Piotra Pawelczyk Kierownika Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie.