Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego – polskie święto obchodzone corocznie 13 grudnia, w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Dzień ten został uchwalony poprzez aklamację przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 6 grudnia 2002 roku.