Lekcja matematyki w klasie 1b, wprowadzenie pojęcia: oś liczbowa. Zaznaczanie i odczytywanie punktów na osi liczbowej.