Nasz szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego projektu edukacyjnego (Nie)zwykła matematyka. Celem projektu jest kształcenie inicjatywy i pomysłowości w rozwiązywaniu problemów , rozwijanie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. Koordynator: Sylwia Pawłowska. Realizacja: nauczyciele matematyki
Zadanie zrealizowano w ramach projektu ,,(Nie)zwykła matematyka” moduł VI.1