O grypie wiemy dużo, sami najlepiej uchronimy się przed chorobą. Masz KATAR, KASZEL, GORĄCZKĘ – ZOSTAŃ w DOMU. Kichasz, kaszlesz zasłoń nos i usta. DBAJ O HIGIENĘ! Przebywałeś w miejscach zagrożonych zgłoś się do lekarza i SANEPIDu!
Na dzisiejszych apelach wszyscy uczniowie zgodnym chórem odpowiadali na zadawane pytania o zapobieganiu chorobie, tym bardziej, że w coraz bliższej nam okolicy pojawił się koronawirus.