Relacje z innymi, zaufanie, poczucie bezpieczeństwa, stereotypy, uprzedzenia i dyskryminację, to zagadnienia, które zostały omówione z uczniami klas 4, 5 i 6 po obejrzeniu wzruszającego filmu: „Na linii wzroku” w ramach projektu: NOWE HORYZONTY SZTUKI FILMOWEJ przygotowanego przez LCK. Uczniowie będą cyklicznie uczestniczyć w seansach filmowych i prelekcjach w ramach tegoż projektu. Udział w takich lekcjach filmowych, to na pewno ciekawe doświadczenie.