Pod tym hasłem odbyły się dzisiejsze warsztaty dla dzieci ze świetlicy szkolnej w ramach Tygodnia Integracji w szkole.
Zajęcia rozpoczęto krótką pogadanką na temat niepełnosprawności i empatii. Rozmawiano z dziećmi o tym, jak należy zachowywać się wobec osób niepełnosprawnych, w tym niesłyszących. Dzieci dowiedziały się co to jest język migowy i kto się nim posługuje.
Podczas ćwiczeń praktycznych dzieci
nauczyły się jak zamigać swoje imię
oraz dzień dobry i do widzenia ??
Chętnie uczestniczyły w kodowaniu hasła związanego z polskim językiem migowym.
Miganie dla dzieci było nie tylko zabawą, ale również nowym doświadczeniem i cenną lekcją wychowawczą.