Nasze magiczne składniki tolerancji:
szacunek 🟣 
życzliwość 🟡
akceptacja 🟢
dobroć 🔴
otwartość 🔵
empatia 🟠
zrozumienie 🟤
Tolerancja to ważne słowo ✍️ Pamiętajmy o tym każdego dnia nie tylko dziś – 16 listopada w Międzynarodowym Dniu Tolerancji.