Aleksandra Drewniak z 1b i Katarzyna Streluk z 7a laureatkami XIX Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego w Trzebini pt.”Boże Narodzenie – Tradycje i Współczesność”. Oto nagrodzone prace

Kasia Streluk 7a