Karnawał w klasie 4a „W karnawale, dookoła wielkie bale, dzieci bawią się wspaniałe, każdy chce tańczyć, śpiewać, bawić się.