Od stycznia 2019 roku nasza szkoła bierze udział w programie certyfikacyjnym „Szkoła Myślenia Pozytywnego” prowadzonego przez Fundację Instytut Edukacji Pozytywnej. Celem projektu jest prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne. W ramach projektu, co miesiąc realizowaliśmy zadania związane z promocją i profilaktyką zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli.

W wyniku tych działań otrzymaliśmy Certyfikat „Szkoły Myślenia Pozytywnego 2019”!

W 2020 roku nie zwalniamy tempa i kontynuujemy udział w projekcie.

Więcej informacji na temat projektu na www.myslepozytywnie.pl