I moduł projektu „Emocja” i innowacji pedagogicznej „EkoEmocje”- zrealizowany…
W tym roku szkolnym 2021/2022 uczniowie klasy II b Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu ponownie biorą udział w projekcie edukacyjnym „Emocja”. W okresie wrzesień – październik zrealizowali I moduł projektu – KREATYWNOŚĆ i zadania ekologiczne. Zajęcia rozpoczęliśmy od określenia swojego samopoczucia przed i po przy pomocy EkoEmocjometra. Wykonaliśmy wiele działań twórczych i ekologicznych. „Zakropkowane zadania” rozpoczęliśmy w Dniu Kropki ( 15.09.2021r.)- zabawy muzyczne, ruchowe, plastyczne, odkrywając swoje mocne strony oraz integrując się ze sobą nie tylko w klasie, ale także w całej społeczności szkolnej. Naszą aktywność wykorzystaliśmy przy założeniu Klasowego Kącika Przyrody – gromadzenie darów jesieni oraz stworzeniu zielonej przestrzeni w sali lekcyjnej – opiekowanie się roślinkami. Zebrane nakrętki po napojach wykorzystaliśmy w pracach plastycznych w trakcie Dnia Kropki. W tym roku chcemy być EkoEmocjonalni.