„Ziemia nie należy do człowieka,
człowiek należy do Ziemi.
Cokolwiek przydarzy się Ziemi – przydarzy się człowiekowi.
Człowiek nie utkał pajęczyny życia,
jest nitką w tej pajęczynie;
niszcząc pajęczynę życia – niszczy samego siebie”
/wódz Seattle/