Nasza Szkoła Podstawowa rozpoczęła działalność w 1990 r., To 30 lat z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku, ale również ogromnej pracy nad rozwojem własnych umiejętności i wiedzy niezbędnej do skutecznej edukacji naszych uczniów, także z tych a rożnymi trudnościami. To ogromna pasja i zaangażowanie odpłacona wdzięcznością i uśmiechem dzieci. Nasi uczniowie mogą liczyć na specjalistów: nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej,

nauczycieli współorganizujących naukę dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych,  psychologa, pedagoga, logopedy, pedagogów specjalnych: w tym oligofernopedagoga, surdopedagoga, tyflopedagoga,  terapeutów pracujących z dziećmi z autyzmem i Zespołem Aspergera, terapeutów integracji sensorycznej, gimnastyki korekcyjnej, Dokładamy wszelkich starań, aby sukcesywnie unowocześniać i doposażać szkołę w nowoczesne pomoce naukowe. Mamy sale przystosowane do potrzeb rozwojowych dzieci, dwie nowoczesne sale komputerowe, salę gimnastyczną oraz boisko Orlik z zadaszeniem hali pneumatycznej w okresie zimowym, bibliotekę szkolną, świetlicę, stołówkę szkolna. Jesteśmy niezwykle dumni z osiągnięć naszych wychowanków. Z radością spotykamy się z naszymi absolwentami, którzy są najlepszą wizytówką „Czwórki”.

Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy, bo szkołę tworzymy wszyscy razem. Jesteśmy otwarci na wszelkie Państwa sugestie i propozycje, ponieważ dzieci są naszym wspólnym dobrem. Ich edukacja i wszechstronny rozwój, bezpieczeństwo i radość z czerpania z bycia uczniem to nasze priorytety.

W ramach dnia otwartego przedszkolaki podzielone na grupy uczestniczyły aktywnie w zajęciach „Przystanek szkoła”.

Stacja 1 – zajęcia plastyczne „Coś co lubię”
Stacja 2 – zajęcia multimedialne z użyciem tablic interaktywnych
Stacja 3 – zajęcia sportowe, z elementami „Gramy w ręczna”
Stacja 4 – język angielski na wesoło
Stacja 5 – zabawy taneczno – ruchowe

W „międzyczasie” spacer po szkole, prezentacja sal, pomieszczeń dydaktycznych, spotkanie z dyrektorem, nauczycielami, wychowawcami swietlicy, logopedą, pedagogiem i psychologiem. Wszyscy obejrzeli występ muzyczny chórku szkolnego „Zjawa”, całkiem nieprofesjonalny zespół taneczny „FiveBe” oraz Maję Polewiak. która zaśpiewała piosenkę „Mięta”.

Serdecznie dziękujemy wszystkim nauczycielom, którzy w jakikolwiek sposób byli zaangażowani w przygotowanie dnia otwartego dla rodziców i uczniów przyszłych klas pierwszych. Uśmiechnięte twarze dzieci i zadowolenie ich rodziców to najlepszy dowód na to, że współpraca, życzliwość i wzajemna pomoc przynoszą najlepsze rezultaty.