W związku z zaistniałą sytuacją informujemy, iż szkoła w dniach 16-25 marca 2020 r. będzie zamknięta. Przypominamy, że to nie są ferie.
1. Prosimy, aby dzieci pozostały w domach. Decyzja Rządu jest podyktowana tym, by ograniczyć kontakty z innymi.
2. W dniach 16-25 marca 2020 r. kontakt z sekretariatem szkoły w godzinach 8.00-11.00 telefonicznie.
Najpilniejsze sprawy należy załatwiać po wcześniejszym umówieniu tel. 326271203.
3. W tym czasie nauczyciele będą za pomocą Synergii przesyłać uczniom powtórkowe zadania. Nie będziemy wprowadzać nowych treści programowych. Wystawiać ocen.
4. W klasach ósmych skupimy się na przedmiotach egzaminacyjnych.
5. Będziemy również proponować uczniom książki, filmy, portale, z których mogą korzystać.
6. Bardzo prosimy, by zachęcać uczniów do samodzielnej pracy, aby zagospodarować ich czas wolny i rozwijać umiejętności.
7. Prosimy, by śledzić informacje na Synergii oraz na Facebooku.
8. Wszelkie zapytania kierujemy do dyrektora przez e – mail sp4int@interia.pl