Czary-mary, wróżby i zabawy andrzejkowe w świetlicy szkolnej. Był to popołudniowy magiczny czas pełen radości
i uśmiechu.