Od przedszkolaka po ósmoklasistę wszyscy świetnie się bawili. Sport jednoczy wszystkich. W naszej szkole nie widać niepełnosprawności, brak podziału na uczniów niepełnosprawnych i sprawnych. Jeśli ktoś ma słabszy dzień wiadomo, że kolega, czy koleżanka pomogą. Nie będą zadawać zbędnych pytań, podadzą przyjazną ręką i zaradzą każdemu problemowi. Wszyscy dookoła  dają sobie poczucie bezpieczeństwa, wzajemnie się akceptują. Sport to rywalizacja, w naszym wydaniu to super zabawa, która sprzyja rozwojowi pozytywnych postaw i więzi psychospołeczne tj. tolerancji, życzliwości, chęci niesienia pomocy, ufności, zaradności, wiary w to, że wszyscy ludzie mają takie same prawa. Wiara w możliwości dziecka i radość „dawania” tej radości towarzyszyła nie tylko zmaganiom sportowym, ale jest z nami na co dzień.

t