Prace plastyczne dzieci przygotowane w ramach szkolnej akcji profilaktycznej „Miesiąc Zdrowia Psychicznego” podczas zajęć świetlicowych.