Nasi Wolontariusze wraz z podopiecznymi z Fundacji Brata Alberta w Libiążu wzięli udział w zbiórce żywności dla potrzebujących w sklepie Stokrotka. Dziękujemy za Wasze Gorące Serca