Nasi najmłodsi uczniowie w swoich klasach mieli ciekawe i śmieszne wróżby.
Teraz tylko czekać czy się spełnią