„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”
Wisława Szymborska
Podążając za słowami poetki i laureatki Nagrody Nobla, uczniowie Samorządu Uczniowskiego pospieszyli z książkami na spotkanie z przedszkolakami.
Wspólne głośne czytanie odbyło się w ramach przystąpienia do projektu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.
Poniedziałkowe spotkania z książką będą kontynuowane przez kilka miesięcy.
Mikołaj Gut, Dominik Cebula, Kacper Trybuś i Janek Kubic – dziękuję w imieniu swoim i zachwyconych dzieci.