?Grupa IV wzięła udział w programie przedszkolnej edukacji antynikotynowej pt. „Czyste powietrze wokół nas”. W ramach programu dzieci uczestniczyły w zajęciach dydaktycznych, podczas których przedszkolaki dzięki obserwacji dowiedziały się jakie źródła i rodzaje dymu możemy spotkać w naszej okolicy. ❌ Poszerzyły swoją wiedzę na temat szkodliwości dymu papierosowego, skutków palenia papierosów oraz dowiedziały się jak należy zachowywać się w zadymionych pomieszczeniach. ? W kolejnych etapach programu dzieci stworzyły plansze -,,źródła dymów”, która była inspiracją do wykonania prac plastycznych. Następnie zorganizowano ćwiczenia oddechowe, podczas których dzieci wdychały różne zapachy, a następnie wykonały znaczki z napisem „Proszę, nie pal przy mnie”. Przedszkolaki bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach i z ciekawością słuchały nowych informacji.??